akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Nyheder


08.11.2018

Profilforløb om højhuse

2.a og 2.k er i fuld gang med deres profilforløb, som omhandler højhuse og deres svingninger ved kraftigt blæsevejr.


 

I takt med 2.g’ernes profilforløb og skolens nye maker space, som er et kreativt værksted, der kan anvendes i undervisningen, får de to klasser lov til at være de første, der gør brug af det nye kreative rum på skolen. Anette Gregersen og Birgitte Fuglsang står som lærere i spidsen for forløbet, hvor eleverne skal udarbejde en innovativ løsning, der kan mindske svingninger på højhuse. Processen er todelt og består dels af en konstruktionsproces, hvor de bygger et højhus, der svinger frem og tilbage, og efterfølgende en selvstændig regne- og skriveproces. Udfaldet af arbejdet skal til sidst testes ved at bygge endnu en konstruktion, som er bygget efter deres skitser. Derved kan eleverne teste om deres løsning fungerer og har mindsket højhusets svingninger.

Både elever og lærere er yderst begejstrede for det kreative værksted, hvor alle kan få lov til at vise andre og mere praktisk orienterede kompetencer. Anette slår fast, at denne mere praktiske arbejdstilgang gør det muligt for alle elever at vise deres forcer og kompetencer, og at eleverne er meget begejstrede helt fra morgenstunden af – og begejstringen smitter.


Profilforløbet strækker sig over uge 44-46, og vi følger med fra start til slut.


Se en masse billeder fra forløbet her.