akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Nyheder


20.12.2018

På besøg hos Filmbyen

Hvordan laver man egentlig en film, og hvilke teknikker er bedst egnede til forskellige situationer? Det har 1.g-billedkunstholdene lært om.


Onsdag den 12. december blev der afholdt billedkunstdag for skolens fire 1.g-billedkunsthold på Filmbyen. Som forberedelse til dagen, og med udgangspunkt i forskellige film-dogmer, havde eleverne i billedkunstundervisningen skrevet en fiktions- eller dokumentarfilm ud fra temaet Mødet i blikket. I det store Studie 1 på Filmbyen fik eleverne en introduktion til POV-metoden (Point Of View) i filmmediet samt tips og tricks til synsvinkel, kameraføring, interviewteknik og redigering på computer. De skulle derefter optage og klippe en film på max 2 minutter (!), og der blev arbejdet ihærdigt med at iscenesætte skuespillere og finde egnede locations på havnen, i midtbyen, på DOKK1, i små mørke rum - ja en helt film blev sågar optaget på et toilet. Afslutningsvis blev filmene vist for alle, mens Erik og Casper fra Filmbyen gav konstruktiv kritik. Og de var meget begejstrede over de flotte filmresultater. Eleverne har efterfølgende analyseret deres film i forhold til billedkunstfaglige termer og brug af filmiske virkemidler. Det var alt i alt en spændende og lærerig dag på Filmbyen.