akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Organisation

Organisationsplan

Personerne bag

komma

BESTYRELSEN
  
Medlemmer

LEDELSEN
  Rektor • Vicerektor • Uddannelsesledere  

ADMINISTRATION
  Kontor
  Pedel
  EDB

PÆDAGOGISK ADMINISTRATIVE FUNKTIONER
  Studievejledning
  Læsevejledning
  Matematikvejleder

 
MEDARBEJDERE
  Oversigt