akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Undervisning

Praktiske oplysninger

komma

Brobygningen på Aarhus Katedralskole giver et indtryk af, hvordan det er at være gymnasieelev.  

Indhold:

  • Du vil få en orientering om det almene gymnasium (STX).
  • Du vil få et normalt skema med almindelige fag, primært  fra gymnasiets studieretningsforløb, herunder det tværfaglig fag almen studieforberedelse (se vedlagte skema). 
  • Du skal regne med at få lektier for i nogle fag.
  • Du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde med mundtlig fremlæggelse og individuelt skriftligt arbejde.
  • Du vil blive præsenteret for nyttige studiekompetencer og erfare, hvilke personlige og faglige kompetencer, der er gode at have i gymnasiet.
  • Du vil få kendskab til hverdagen på gymnasiet.
  • Du vil få mulighed for at tale med elever om, hvad der kræves for at gå i gymnasiet.
  • Du vil få viden om nogle af de almindeligste uddannelser, som STX giver adgang til.
  • Du vil forhåbentlig opleve at blive mere motiveret og klædt på til at vælge ungdomsuddannelse.