akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Undervisning

Eksamen og prøveperioder

Mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver afholdes i maj og juni 1.g (kun juni). Eksamensperioden er typisk fra uge 21 til uge 25. Desuden afholdes der sygeeksamen og -årsprøver i august i det efterfølgende skoleår.

Terminsprøver er interne skriftlige prøver i 2.g og 3.g, som skal forberede eleven på de skriftlige eksamener. Det er obligatorisk at deltage i terminsprøverne. 

For elever startet før 1. august 2017:
I 3.g skal der skrives en eksamensopgave (SRP) i december og en synopsis-opgave (AT) i februar-april. I forbindelse med synopsis-opgaven (AT) er det vigtigt, at opgaven opfylder de formelle krav for, at man kan blive indstillet til AT-eksamen i maj/juni.

For elever startet efter 1. august 2017:
I 3.g skal der skrives en større skriftlig opgave (SRP) i løbet af to uger inden for perioden fra 1. marts til 15. april. Med udgangspunkt i den større skriftlige opgave (SRP) skal eleverne til en mundtlig eksamen i maj/juni. Det er vigtigt at den skriftlige opgave (SRP) opfylder de formelle krav for at man kan blive indstillet til SRP-eksamen i maj/juni.

komma

TERMINS- OG ÅRSPRØVER

Planen for afholdelse af interne prøver:

For elever startet før 2017:

Interne prøver i 2g:
Terminsprøve i Matematik B, Engelsk B
        afslutter-hold
Skriftlige årsprøver (max 3 prøver):
          - Studieretningsfag på A-niveau 
          - Dansk
          - Valgfag A-niveau (med start 2g)
AT synopsis årsprøve
Mundtlig årsprøve i fortsætter fag
        (1-2 prøver)

Interne prøver i 3g:
Terminsprøve i alle fag med skriftlig
        eksamen 

For elever startet efter 2017:

Interne prøver i 1g:
Dansk-/historieopgaven (skriftlig opgave
        og mundtlig prøve)
Matematik:
          - Matematik B: mundtlig årsprøve
          - Matematik A: skriftlig årsprøve
Mundtlig årsprøve i fortsætterfag (1-2
        prøver så det samlede antal prøver incl
        eventuel eksamen er 3 prøver)
Engelsk A+B: skriftlig årsprøve (4 timer)

Interne prøver i 2g:
Terminsprøve i Matematik B, Engelsk B
        afslutter-hold
Skriftlige årsprøver (max 3 prøver):
          - Studieretningsfag på A-niveau 
          - Dansk
Studieretningsopgaven (skriftlig opgave
        og mundtligt forsvar)
Mundtlig årsprøve i fortsætter fag (1-
        2 prøver)

Interne prøver i 3g:
Terminsprøve i alle fag med skriftlig
        eksamen 

Skriftlige terminsprøver afholdes i terminsprøve uge 10 for 2g og uge 11 for 3g