akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Undervisning

Gymnasie 10

Aarhus Katedralskole har gennem 10 år samarbejdet med N. Kochs Skole om deres tiendeklasser kaldet GYMNASIE 10.  Vi modtager elever, der har valgt at blive undervist hos os i tre uger for at få et indtryk af, om STX er den ungdomsuddannelse, de skal vælge.

Målet med samarbejdet er således ikke at overbevise eleverne om, at de skal vælge STX - endsige Katedralskolen, men blot at give dem et indtryk af, hvad STX er.  Vi underviser  dem, som vi underviser vore egne førsteårselever.

Vi forventer også stort set det samme af dem; vel vidende, at en del nok ikke vil vælge STX:  nysgerrighed , åbenhed og en god arbejdsindsats, både derhjemme og i timerne på skolen. 

Eleverne undervises i en række af gymnasiets fag:  dansk, engelsk, matematik, fysik, historie, almen sprogforståelse. De vil desuden blive nærmere introduceret til STX ved en studievejleder og få mulighed for at tale med førsteårselever.

Efter endt undervisning vurderer Katedralskolens lærere den enkelte elev faglige kompetencer og indsats, herunder studieparathed i forhold til en STX-uddannelse.

Eleverne får udleveret studiekort, kan benytte sig af skolens faciliteter og deltage i skolens arrangementer på lige fod med vore egne. 

N. Kochs Skole

komma

HJEMMESIDE 
                 N. Kochs Skole