Elevernes undervisningsmiljø

I efteråret 2016 udfyldte skolens elever elevtrivelsesundersøgelsen, i overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav til evaluering af undervisningsmiljøet. 

Se samlet rapport for Elevtrivselsundersøgelsen 2016 her