Deltagerbetaling

Du skal påregne en udgift til betaling af visse undervisningsmidler. I skoleåret 2020-21 er beløbet 1300 kr i 1.g  og 497 kr i 2. g.

Hvis man afbryder sin uddannelse i løbet af skoleåret refunderes udgiften ikke, da skolen afholder omkostningerne ved skoleårets start.

Den konkrete udmøntning af indholdet i deltagerbetaling for skoleåret 2021-2022 besluttes først i maj måned 2021. 

EGENBETALING
I løbet af de tre år må du påregne en udgift til ekskursioner mv. på ca. 5.500 kr, hvoraf de ca 4.500 kr er til dækning af udgifter til studierejsen. Bemærk dog, at der ved nogle studieretninger er en større egenbetaling.

DEN LOVMÆSSIGE BAGGRUND:
Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne