Overgang til uddannelse

Søgemønstre til de videregående uddannelser


Søgemønstre efter ungdomsuddannelserne (opgjort 2018)

Tallene har udgangspunkt i alle årgange, som har søgt en videregående uddannelse i 2018.


Opgørelserne er fordelt på forskellige parametre: Adgangsgivende eksamenstype, videregående uddannelsestype, ansøgerens dimittendårgang og fagområde for den videregående uddannelse.
Se resultaterne her:

Oplysninger er dannet på baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmelding, Danmarks Statistiks ELEV-register og Undervisningsministeriets eksamensdatabase.