Skolehverdag og covid-19

11. april 2020

GENÅBNING AF SKOLEN

Fra mandag den 20. april skal 3.g’erne igen møde til undervisning på skolen. Det vil dog være i begrænset omfang for at sikre, at sundhedsmyndighedernes mange krav og anbefalinger overholdes. Eleverne vil blive informeret grundigt den ny praksis, inden de sammen med deres lærere påbegynder en meget anderledes skolehverdag. 

Eleverne i 1. og 2.g skal fortsat modtage undervisning virtuelt, ind til videre til den 10. maj. De skal ikke til eksamen, men have prøvetræning i et vist omfang.

Lone Eibye Mikkelsen

Rektor

 

12. marts 2020

Kære forældre

Vi orienterede i går aftes på vores intranet ”Teams” alle elever om, at skolen fra i dag er lukket til og med d. 27. marts 2020. Det er muligt for eleverne at komme og hente ting på skolen i dag, men fra i morgen vil skolen være lukket. Der er dog altid mulighed for at ringe eller maile til skolen, ligesom studievejlederne kan kontaktes pr. mail eller telefon.

 I dag torsdag skal eleverne bruge dagen til at skrive opgaver/forberede SRP for 3.gernes vedkommende. Fra fredag morgen vil vi afvikle undervisningen virtuelt, og eleverne har via Teams fået besked på, hvordan det vil foregå. Der gennemføres virtuel undervisning i alle skemalagte blokke fra fredag d. 13. marts. Der føres fravær i starten af alle blokke, og eleverne får således en skoledag, hvor de skal være virtuelt til stede og arbejde, som skemaet viser.

Vi orienterer løbende eleverne på Teams, hvis der er nye informationer herunder informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Lone Eibye Mikkelsen

Rektor

 

11. marts 2020

Til orientering: Jeg har nu til aften skrevet følgende til eleverne:

I forlængelse af regeringens udmelding lukkes skolen fra i morgen for alle elever og er lukket foreløbig to uger frem. De kommende to dage vil der ske følgende: Torsdag er helt undervisningsfri og I kan bruge dagen til at skrive opgaver/forberede SRP for 3.gernes vedkommende. Fra fredag morgen vil vi så vidt muligt afvikle undervisningen virtuelt. I vil høre nærmere herom i morgen. Følg med på teams hver dag for nærmere information.

Vi starter så vidt muligt virtuel undervisning allerede fra på fredag og kører dette de næste to uger. De ansatte arbejder således hjemmefra.

Lone Eibye Mikkelsen

Rektor

 

 

Aarhus Katedralskole følger Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger i alle forhold vedrørende Covid-19.

Vi har aflyst større arrangementer såsom forårskoncert og gymnasiefest og indskærpet, at råd og vejledning på www.coronasmitte.dk følges af både elever og ansatte. Skoledagen foregår derudover som normalt.

 

Skolen kommunikerer løbende til alle elever og ansatte via Teams, skolens kommunikationsplatform. Forældre til elever under 18 år informeres via e-boks.

 

Lone Eibye Mikkelsen

Rektor