Bestyrelsen

Bestyrelsen med ti medlemmer er skolens højeste instans.

Dens opgaver er bl.a. overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder fastlæggelse af institutionens målsætning og strategifastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik. 

Bestyrelsen står også for ansættelse og afskedigelse af rektor, udpegning af revisor og tager stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud.

 

Bestyrelsen sammensættes således:

  1. Seks udefrakommende medlemmer, der tilsammen repræsenterer byens videregående uddannelser, grundskolerne, kulturlivet i Århus og regionens kommunalbestyrelserne i forening samt et medlem, der udpeges ved selvsupplering.
  2. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
  3. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

 

Bestyrelsen på Aarhus Katedralskole:

 

Direktør Henning Kærsgaard
med stemmeret 

 

h.kaersgaard@gmail.com

Direktør Marc Perera Christensen
med stemmeret

 
mpc@erhvervaarhus.dk

Vicedirektør Kristian Thorn
med stemmeret

 

krth@adm.au.dk

Chief Human Resource Officer Nete Bechmann
med stemmeret

 

bechmann.nete@gmail.com

Pædagogisk leder Claus Grambo Larsen
med stemmeret

 

clagla@aarhus.dk

Adm. direktør Jens Hansen
med stemmeret

 

jh@jens-aps.dk

Lektor Maiken Baltzer Løsmar
uden stemmeret

 
loe@akat.dk

Lektor Ditte Nørtoft Nielsen
med stemmeret

 

dn@akat

Elev Laura Staberg Larsen
med stemmeret 

 

akat@akat.dk

Elev Sølve Frida Hofmann Gasser
uden stemmeret

 

akat@akat.dk

SEKRETARIAT:

Rektor Lone Eibye Mikkelsen

 

le@akat.dk

Mødeplan 2020

Vil du se mødeplanen for bestyrelsens møder?

Så kan du klikke lige her
2