Bestyrelsen

Bestyrelsen med ti medlemmer er skolens højeste instans.

Dens opgaver er bl.a. overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder fastlæggelse af institutionens målsætning og strategifastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik. 

Bestyrelsen står også for ansættelse og afskedigelse af rektor, udpegning af revisor og tager stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud.

 

Bestyrelsen sammensættes således:

  1. Seks udefrakommende medlemmer, der tilsammen repræsenterer byens videregående uddannelser, grundskolerne, kulturlivet i Århus og regionens kommunalbestyrelserne i forening samt et medlem, der udpeges ved selvsupplering.
  2. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
  3. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

 

Bestyrelsen på Aarhus Katedralskole:

 

Direktør Henning Kærsgaard
med stemmeret 

 

h.kaersgaard@gmail.com

Direktør Marc Perera Christensen
med stemmeret

 
mpc@erhvervaarhus.dk

Vicedirektør Kristian Thorn
med stemmeret

 

krth@adm.au.dk

Executive HR Business Partner Nete Bechmann
med stemmeret

 

nebec@vestas.com

Skoleleder Lisanette Qvortrup
med stemmeret

 

 lq@aarhus.dk

Adm. direktør Jens Hansen
med stemmeret
 

 jh@aroskommunikation.dk


Lektor Maiken Baltzer Løsmar

uden stemmeret

 
loe@akat.dk

Lektor Ditte Nørtoft Nielsen
med stemmeret

 

dn@akat

Elev Alexander Bjerreman Petersen
uden stemmeret 

 

akat@akat.dk

Elev Anna Kirstine Traasdahl Møller
med stemmeret

 

akat@akat.dk


SEKRETARIAT:

Rektor Lone Eibye Mikkelsen

 

le@akat.dk

Vicerektor Arne Frier

 

af@akat.dk

Mødeplan 2019

Vil du se mødeplanen for bestyrelsens møder?

Så kan du klikke lige her
2