Dagsorden til bestyrelsesmøde

 

torsdag den 28. maj 2020 kl. 16.00 – 18.00 

Mødet afholdes (såfremt ingen modsætter sig dette) fysisk på skolen i lokale M18. Der vil være en mødeopstilling med god plads mellem mødedeltagerne.

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Siden sidst på skolen v. rektor
 • Herunder orientering om forløbet af elevfordelingsprocessen og situationen på skolen under coronakrisen.

 

 1. Budgetopfølgning 1.kvartal 2020. Orienteringspunkt. Bilag 1.

 

 1. Kapacitetsfastsættelse for næste skoleår. Beslutningspunkt. Bilag 2

 

 1. Elevtrivselsundersøgelse 2019 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 3a og 3b.

 

 1. Medarbejdertrivselsundersøgelse og APV 2020 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 4.

 

 1. Ændringsforslag til skolens studie- og ordensregler. Beslutningspunkt. Bilag 5.

 

 1. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet.

 

 1. Forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. Bilag 6.

 


Med venlig hilsen


Lone Eibye Mikkelsen

Se tidligere dagsordner

Vi har altid en dagsorden til vores møder. Vil du gerne se nogle af de tidligere dagsordner?

Så klik her og se dem
11