Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde

mandag den 25. november 2019 kl. 16.30-18.30

 

Mødet afholdes i lokalet bag ved lærerkantinen i Gul Bygning.

Uddannelsesleder Anders Ølsgaard Larsen deltager som referent i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

2. Godkendelse af dagsorden

3. Siden sidst på skolen – herunder orientering om

  • ansættelse af ny vicerektor
  • kapacitetsdrøftelserne i regionen
  • indbetaling af feriepenge
  • røgfri skole- og arbejdsdag

4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019. Orienteringspunkt. Bilag 1.

5. Orientering om skolens økonomiske situation. Bilag 2.

6. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2020–2022. Beslutningspunkt. Bilag 3.

7. Forslag til budget 2020. Beslutningspunkt. Bilag 4.

8. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 2020-2021. Beslutningspunkt. Bilag 5.

9. Forslag til lønpolitik for ledelsen. Beslutningspunkt. Bilag 6.

10. Orientering om arbejdet med den nye chefaftale på skolen v. formand Henning Kærsgaard

11. Næste møde afholdes d. 23.1.20. kl. 16.00. Er der mulighed for at flytte mødet til d. 28.januar 2020 kl. 16.00?

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen

Se tidligere dagsordner

Vi har altid en dagsorden til vores møder. Vil du gerne se nogle af de tidligere dagsordner?

Så klik her og se dem
11