Dagsorden til bestyrelsesmøde

Mandag den 16. september 2019 kl. 16.00-18.00

Mødet afholdes i lokalet bag ved lærerkantinen i Gul Bygning.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

2. Godkendelse af dagsorden

3. Siden sidst på skolen – herunder5.

          - orientering om finanslov 2020

          - orientering om ansættelse af ny vicerektor

4. Konfirmering af beslutning om låneomlægning (bilag 1)

5. Endelig kapacitetsfastsættelse – beslutningspunkt (bilag 2)

6. Afrapportering af arbejdet med målsætninger og handlingsplaner for skoleåret 18/19 – orienteringspunkt (bilag 3)

7. Budgetopfølgning 2. kvartal – orienteringspunkt (7 måneder) (bilag 4)

8. Orientering om den nye ferielov

9. Orientering om den nye chefaftale fra OK 18 herunder orientering om resultatlønskontrakt for skoleåret 19-20 v. formand Henning Kærsgaard

10. Målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt for 18-19. Beslutningspunkt (bilag 5).

11. Næste møde er d. 25. november 2019 kl. 16.30–18.30.

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen

Se tidligere dagsordner

Vi har altid en dagsorden til vores møder. Vil du gerne se nogle af de tidligere dagsordner?

Så klik her og se dem
11