Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 16.00-18.00

Mødet afholdes i lokalet bag ved lærerkantinen i Gul Bygning.

Dagsorden:

  1. Velkomst og præsentation af nyt medlem af bestyrelsen.
  2. Oplæg om SRP (studieretningsprojekt)-Boost v. læsevejleder Maiken Baltzer Løsmar og studievejleder Marianne Benoni Jørgensen.
  3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Siden sidst på skolen.
  6. Revideret forslag til lønpolitik for ledelsen. Beslutningspunkt. Bilag 1.
  7. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor.
  8. Revideret forslag til budget 2020 efter endelig vedtagelse af finansloven. Beslutningspunkt. Bilag 2.
  9. Årsrapport om persondatasikkerhed fra skolens databeskyttelsesrådgiver. Bilag 3a og 3b.
  10. Næste møde afholdes d. 1.4.20 kl. 16.00 (Årsrapport – revisor deltager i mødet).

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen

Se tidligere dagsordner

Vi har altid en dagsorden til vores møder. Vil du gerne se nogle af de tidligere dagsordner?

Så klik her og se dem
11