Referat af bestyrelsesmøde

REFERAT af BESTYRELSESMØDE torsdag den 28. maj 2020 kl. 16.00-18.00 

 Til stede: Henning Kærsgaard (HKÆ), Kristian Thorn (KRT), Jens Hansen (JHA), Alexander Bjerremann Petersen (ABP), Lone Eibye Mikkelsen (LE), Ditte K. Nørtoft Nielsen (DN), (LØ), Sølve Frida Hofmann Gasser (SHG) Claus Grambo Larsen (CGL), Anders Ølsgaard Larsen (AL).

Afbud: Marc Perera Christensen (MPC), Nete Bechmann (NBE), Maiken Baltzer Løsmar (LØ).

REFERAT 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Siden sidst på skolen v. rektor

LE informerede om elevfordelingsprocessen siden sidst. I pressen har der været en del kritisk dækning af de mange elevflytninger set fra et elevperspektiv. 106 ansøgere er flyttet fra Aarhus Katedralskole og i alt er ca. 480 unge blevet flyttet. Der har været en meget omfattende klageproces med 180 klager. En større antal elever er flyttet til erhvervsgymnasier.    

Det var glædeligt, at 3.g’erne kunne komme tilbage på skolen fra medio april og at 1.g'erne og 2.g’erne kunne komme tilbage fra den 27. maj. Dette blev muliggjort, da afstandskravet blev sat ned fra 2 til 1 meter. Skoledagen er opdelt med undervisning på skolen og virtuelt derhjemme.

De mange omstillinger har krævet en stor arbejdsindsats af personalet, og det skal de roses for. Elevernes tilgang til hele den usædvanlige situation har været meget imponerende.  

3.g’erne går ganske snart fra til eksamen og 1. og 2.g’erne fortsætter med nødundervisning med prøvetræning. Skolens vil uden problemer kunne opfylde undervisningsnormen for alle hold.

Vi markerer de nye studenter med en hueceremoni på skolen mandag den 22/6 og tirsdag d 23/6, hvor en teamlærer overrækker et karakterbevis og huen efterfølgende kan sættes på hovedet sammen med familien i skolegården. Den 24/6 arrangerer vi en hyggelig dag med samvær og fotografering for studenterne. 

Dimissionens endelige form besluttes når vi kommer tættere på datoen, men ledelsen har forberedt sig på adskillige forskellige modeller.

LE informerede endvidere om en ny fordeling af 8. klasser til brobygningsforløb på Aarhus-gymnasierne, som Aarhus Kommune har besluttet. Ifølge den ny ordning modtager skolen fremover ikke brobygningselever fra de fleste af vores nuværende kontaktskoler i Aarhus C. Bestyrelsen afventer situationen.

 1. Budgetopfølgning 1.kvartal 2020. Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE gennemgik det udleverede bilag. Herefter blev budgetopfølgningen for 1. kvartal taget til efterretning.

 1. Kapacitetsfastsættelse for næste skoleår. Beslutningspunkt. Bilag 2

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at fastholde skolens optagelseskapacitet på 11 klasser svarende til 308 elever (dog 325 elever incl. overbookning). Herefter diskuterede bestyrelsen mulighederne for at påvirke den kommende kapacitetsfastsættelse og besluttede den videre fremgangsmåde.

 1. Elevtrivselsundersøgelse 2019 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 3a og 3b.

AL informerede om arbejdet med ETU ’19 og præsenterede de handlingsplaner, som undervisningsmiljøudvalget har formuleret på baggrund af resultaterne.  

 1. Medarbejdertrivselsundersøgelse og APV 2020 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 4.

Bestyrelsen ønskede tillykke med en usædvanlig flot MTU og APV.  

 1. Ændringsforslag til skolens studie- og ordensregler. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE præsenterede ændringerne, som angår

 • Indførelsen af nye rygeregler og ny rygepolitik.
 • Forbud mod religionsdyrkelse.
 • Krav om, at eleverne skal være omklædt til idrætsundervisningen og ikke må være tildækkede.
 • En præcisering af skolens fraværsprocedurer.
 • En passus om, at skolen ikke kan gøres erstatningsansvarlig ved aflysning af studieture pga. fx Corona eller lignende udefrakommende begivenheder eller for skader, som elever forvolder på studieture.
 1. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet.

HKÆ inviterede den øvrige bestyrelse til at sende ideer til den artikel, som bestyrelsen har i årsskriftet.   

 1. Forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. Bilag 6.

Bestyrelsen valgte følgende datoer for bestyrelsesmøder næste skoleår:

Den 16/9 kl 16.30 – 18.30.

Den 19/11 kl. 16.00 – 18.00.

Den 20/1 kl. 16.00 – 18.00.

Den 24/3 kl. 16.30 – 18.30.

Den 2/6 kl 16.30 – 18.30.

Referent AL

 

Tidligere referater

Vi skriver altid et referat til vores bestyrelsesmøder. Vil du læse nogle af de tidligere?

Så klik lige her
28
11