Referater

 

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner den 30.10. 2019

1. Præsentation og velkomst til de nye medlemmer af bestyrelsen

Christina Troelsen, Elisabeth Jepsen, Søren Korshøj Laursen, Trine Klinge, Jacob Østergaard, Anne Kjær, Dan Enok Sørensen, Lone Eibye Mikkelsen var tilstede

2. Valg af referent

Søren valgt

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen – referatet ligger på hjemmesiden

Referat godkendt

4. Præsentation af bestyrelsens arbejdsområder ved rektor Lone Eibye Mikkelsen
 • Lone skitserede, hvordan bestyrelsens arbejde har forandret sig gennem historien

 

 • Oprindelig forældreforening, hvor formålet er og var at huse tidligere og nuværende elever og personale, men det har forandret sig, og vi har i foreningen oplevet, at forældre ikke ønsker at betale til sådanne aktiviteter. Skolen har oprettet en moderne alumneforening for tidligere elever for at holde kontakten til tidligere elever.

 

 • I dag er vi i Vennerne 320 medlemmer, tidligere var det 600 medlemmer, så der er markant nedgang, og vi mener, at det ikke kan betale sig at forsøge at få medlemstallet til at stige. Men foreningen har en rimelig økonomi, og vi laver hvert år en kreativ konkurrence, hvor bestyrelsens medlemmer vælger et antal vindere

 

 • Vi har også indstiftet et kulturlegat. Klasser, der tager på studietur, kan søge om ekstraordinære aktiviteter

 

 • Vi har også andre legater for ca 9000kr hvert år.

 

 • Også andre søger om midler, fx vores meget gamle elevbårne kulturforening Heimdal, der søger om tilskud til forskellige oplægsholdere.

 

 • Værdigt trængende elever kan også søge om midler, og eleverne kan låne penge hos os rentefrit.

 

 • Mindebiblioteket har kontakt til mange af vores tidligere elever og varetager forskellige opgaver i den sammenhæng

 

 • Lone uddelte et årshjul, der viser bestyrelsens arbejdsopgaver
5. Konstituering af bestyrelsen
 • Lone er ifølge vedtægter næstformand
 • Lone fortalte, at skolen fungerer som kasserer og understreger, at der er tilknyttet ekstern revision
 • Christina blev valgt som formand
6. Siden sidst på skolen
 • Lone fortalte om elevernes valg af studieretninger. 97 procent af eleverne fik opfyldt deres førsteprioritet.
 • Vi har bred spredning hen over de forskellige fag.
 • Vi har en speciel studieretning med et samarbejde mellem design og matematik i et samarbejde med arkitektskolen
 • Vicerektor Arne Frier er gået på pension efter 39 år på skolen, og i dag har vi offentliggjort, at vi får en ny vicerektor pr 1. december
7. Økonomi

Lone redegjorde for økonomien og for de forskellige udgiftsposter. Vi regner med et fortsat faldende medlemstal og budgetterer med et underskud. Det vil sige, at vi fortsat tærer på formuen, som er faldende.

8. Arosia

Vi overvejer videre

9. Indkomne ansøgninger

Ingen ansøgninger indtil videre.

10. Næste møde

4.2. 2020

11. Evt.