Referater

Referat af virtuelt møde 20.08.2020 Aarhus Katedralskoles Venner

Tilstede var Jacob Østergaard, Anne Kjær Hansen, Trine Klinge, Søren Korshøj Laursen, Lone Eibye Mikkelsen og Christina Troelsen

 1. Referat
 • Søren tog referat
 1. Siden sidst:
 • Lone fortalte om situationen med corona og om rektorkredsens protest mod beslutningen, om fortsat at lade eleverne i Aarhus blive hjemme.
 • 1.g’erne har været inde mandag og tirsdag på skift, så de er kommet på vores IT-systemer. De undervises også virtuelt nu.
 • På skolens facebookside og i medierne ligger der nu et åbent brev til politikerne, hvor protesten formuleres af alle rektorerne i Århus.
 1. Økonomi:
 • Der er ikke sket de store ændringer – enkelte klasser har tilbagebetalt Kultur-Legatet, fordi Corona-krisen har forhindret deltagelse
 1. Planlægning af generalforsamling:
 • Bjarne Falch Olesen bliver spurgt, om han vil være dirigent.
 • Skolen bestiller kaffe/te og kage.
 • Dan og Anne og Søren er på valg.
 1. Næste møde
 • Næste mødetidspunkt aftaler vi på generalforsamling
 1. Evt.
 • Lone fortalte om diverse artikler fra Arosia.