Referater

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner den 4. februar 2020

 

Deltagere: Christina Troelsen, Elisabeth Jepsen, Anne Kjær, Lone Eibye Mikkelsen og Trine Klinge var til stede. 

Afbud: Søren Korshøj Laursen, Jacob Østergaard og Dan Enok Sørensen.

Valg af referent: Trine valgt.

Godkendelse af referat fra sidste møde – referatet findes på foreningens hjemmeside Referatet blev godkendt. Fremover godkendes bestyrelsesmødereferater pr. mail. 

 

Siden sidst på skolen

Lone orienterede om skolens aktiviteter siden sidst.

• Skolen har i januar afholdt to orienteringsmøder for interesserede elever, og glæder sig over de mange besøgende begge dage. 

• Eleverne har gennem indsamling i oktober 2019 sørget for, at skolen er blevet kåret som Årets Røde Kors gymnasium.

• Som et ud af 29 gymnasier er skolen blevet certificeret i Science og Talent 2020.

• Skolen har gennem elevernes engagement i bæredygtighed modtaget Grønt Flag. Flaget blev overrakt af borgmesteren ved besøg på skolen.

• Der har været afholdt gammelelev fest i januar, og inter-gymnasialt MGP i Aarhus i februar.

• Gymnasierne i Fordelingsudvalg Øst og Region Midtjylland arbejder pt. med elevfordeling 2020 og politikerne i regionen har indstillet til Børne- og Undervisningsministeren, at Aarhus Katedralskole skal pålægges et midlertidigt kapacitetsloft på 2 klasser. Ledelsen arbejder hårdt for at undgå kapacitetsloftet. 

 

Økonomi

Foreningen oplever et stort fald i kontingenter, og det forventes, at der må tæres på formuen ved uddelinger af legater. 

Ansøgninger til Kulturlegatet (frist 15. januar 2020) 

Ved ansøgningsfristens udløb var modtaget 5 ansøgninger til Kulturlegatet. Legatet gives klasser, der planlægger ekstraordinære aktiviteter af kulturel karakter på deres studietur.

De modtagne ansøgninger blev behandlet og legater uddelt. 

Den kreative konkurrence dette skoleår v/Søren og Anne

Anne orienterede om den kreative konkurrence. Bestyrelsen godkendte enstemmigt ”Stedet” som emnet for årets konkurrence. 

Anne og Søren har påtaget sig opgaven med at gennemføre konkurrencen. Vindere kåres og præmieres ved dimission 2020. 

Næste møde tirsdag, den 5. maj 2020 kl. 16.30 på skolen.

Eventuelt Der forelå intet under eventuelt. 

 

Trine Klinge dirigent