Referater

Referat af virtuelt møde 03.11.2020 Aarhus Katedralskoles Venner

Deltagere: Jacob Østergaard, Trine Klinge, Elisabeth Jepsen, Lone Eibye Mikkelsen og Christina Troelsen.  Afbud: Anne Kjær Hansen, Søren Korshøj Laursen, Dan Enok Sørensen.

 1. Valg af referent
  Christina blev valgt som referent
 2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen
  Referatet fra generalforsamlingen er sendt rundt og godkendt.
 3. Konstituering af bestyrelsen
  Christina blev valgt som formand.
  Lone er ifølge vedtægterne næstformand.
 4. Siden sidst på skolen
  Det går godt på skolen trods coronarestriktioner og håndtering af smittetilfælde. Det har været nødvendigt at sende alle 1. g’erne hjem i to dage, men det lykkedes heldigvis at stoppe smitteudbruddet. Smitteopsporingen er et stort arbejde, men det kan heldigvis konstateres, at i langt de fleste tilfælde er eleverne ikke blevet smittet på skolen, men privat eller i andre sammenhænge.
  Der har været en testenhed på skolen i denne uge, som har testet 660 elever og lærere i løbet af en dag. Alle skal bære mundbind, når man færdes på skolen.
  Der sættes så småt gang i musical og aktiviteter i udvalgene under de nødvendige forholdsregler. Der arbejdes på at lave nogle sociale aktiviteter for eleverne, som kan lade sig gøre, det har de behov for.
  1. g’erne er startet i deres studieretningsklasser og har været en dag på Sletten, men uden overnatning.
  Udstyret i festsalen er blevet forbedret, og der er gode erfaringer med at streame fællestimer, så 1-2 klasser deltager i Festsalen og resten sidder ude i klasserne.
  Det er blevet besluttet at alle studieturene næste år skal gå til destinationer i Danmark.
 5. Økonomi
  Der er minus på budgettet nu, men skolen sender opkrævninger ud i løbet af november, derefter forventes det kontingentbetalingerne kommer ind. Der er pt. 293 medlemmer, men ikke alle anses for at være aktive, og vi har budgetteret med ca. 200 betalende medlemmer.
 6. Indkomne ansøgninger
  Der er ikke indkommet ansøgninger siden sidst.
  Bestyrelsen opfordrer til at klasserne søger kulturlegatet til studieturene, selvom aktiviteterne måske ikke kan være helt så ekstraordinære som på udlandsrejser. Vi opfordrer også skolen til at søge støtte til et fælles kulturelt arrangement for alle eleverne, hvis det er muligt at arrangere det.
 7. Næste møde
  Tirsdag 23. februar 2021 kl 16:30
 8. Evt.
  Intet.