Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner

Torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 19:00 i lærerkantinen. 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning
  • Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  • Fastsættelse af kontingent 
  • Evt. indkomne forslag fra medlemmerne
    • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Christina Troelsen, formand

Ved generalforsamlingen byder AKV på kaffe/te og kage.

Vedtægter

Vil du se Aarhus Katedralskoles Venners vedtægter?

Så klik her
DSC 0082