GRØN BY

Aarhus Katedralskoles Venner udfordrer elevernes fantasi og kreativitet, og der er penge og berømmelse at vinde.

BILLEDKONKURRENCEN 
GRØN BY er temaet for dit billede.  Lav et billede, der vinkler og gengiver et aspekt af det stadigt mere aktuelle emne GRØN BY, som du synes er interessant og oplagt til visualisering. Billedet kan være realistisk / figurativt eller af mere abstrakt og antydet karakter.  Der er frit valg mht. valg af teknik og materialer, så længe dit arbejde er et to-dimensionelt billede på flade. OG: Billedet skal have en titel.   
Der ønskes en kort redegørelse på max. ½ side for ideen bag værket, der afleveres sammen med billedet.
Evt. nærmere oplysninger hos Anne Kjær, ak@akat.dk

TEKSTKONKURRENCEN
Skriv et essay, en novelle eller et digt, der vinkler temaet GRØN BY og/eller sætter fokus på et aspekt af temaet, som du synes er interessant og relevant i et aktuelt perspektiv. Vær opmærksom på, at GRØN BY skal være tekstens omdrejningspunkt. Temaet kan forstås konkret eller overført i et bredere perspektiv; det kan fortælle om noget, der kan opfattes med sanserne og/eller med følelserne.
Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at teksten fremstår levende og anskuelig og tematisk har grøn by om omdrejningspunkt.
Teksten bør ikke være på mere end højst 1200 ord, digtet væsentligt kortere.

AFLEVERINGSFRIST: TORSDAG 11. APRIL 2019
Billederne afleveres på kontoret og værkerne udstilles på skolen i maj-juni. Tekstbidrag sendes til kl@akat.dk og ak@akat.dk

BEDØMMELSE
Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse vælger vinderne, som får overrakt præmien ved dimissionen.