STEDET - to kreative konkurrencer

AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER udfordrer elevernes fantasi og kreativitet

OBS - årets vindere er fundet, og konkurrencen er derfor afsluttet. AKVs næste kreative konkurrence bliver offentliggjort og afviklet i 2021. 

BILLEDKONKURRENCEN

STEDET er temaet for dit billede. Lav et billede, der indfanger og gengiver et sted, som du synes er interessant. Billedet kan være realistisk / figurativt eller mere abstrakt. Der ønskes en kort redegørelse på max. ½ side for ideen bag værket, der afleveres sammen med billedet. Der er frit valg mht. valg af teknik og materialer, så længe dit arbejde er et todimensionelt billede på flade. Evt. nærmere oplysninger hos Anne Kjær Hansen.

TEKSTKONKURRENCEN

Skriv et essay, en novelle eller et digt om et STED, som er vigtigt for dig Vær opmærksom på, at stedet og/eller noget, der knytter sig til dets særlige karakter skal afspejle sig i tekstens tematik. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at teksten fremstår levende og anskuelig og har skildringen af et sted og dets betydning som omdrejningspunkt. Teksten skal være på ca. 1000 ord, digtet væsentligt kortere.

 

AFLEVERINGSFRIST: 20. APRIL 2020

Billederne afleveres på kontoret og udstilles på skolen i maj-juni. Tekstbidrag sendes til kl@akat.dk og ak@akat.dk

 

BEDØMMELSE

Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse vælger vinderne, som får overrakt præmien ved dimissionen. I begge konkurrencer udnævnes 3 vindere: 1. præmie kr. 1000 • 2. præmie kr. 500 • 3. præmie kr. 300.

Vinderhistorien og vinderbilledet vil blive trykt i Arosia, skolens årsskrift.