Antal prøver og udtræk

En studentereksamen består ud over årskarakterer i fagene, af en række eksamener. 

Med 4 A-fag skal der være 10 eksamener, hvoraf mundtlig eksamen med udgangspunkt i studieretningsprojektet (SRP) og skriftlig dansk er obligatoriske eksamener. 

Med 5 A-fag skal der være 11 eksamener inklusiv mundtlig eksamen med udgangspunkt i SRP og skriftlig dansk. 

De resterende eksamener udtrækkes blandt øvrige fag, hvoraf der skal være minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige eksamener.  

Efter 2.g skal der være afsluttet 2 eksaminer. 

I A-niveau fag med skriftlig og mundtlig karakter skal eleven til enten en skriftlig eller mundtlige eksamen. Dansk A har en obligatorisk skriftlig eksamen. Eleven kan komme til både en skriftlig og mundtlig eksamen i det samme A-fag. 

Det er undervisningsministeriet (UVM), der fastlægger i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen, der gør eleverne bekendt med i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj. Eksamensplanen kan ses i Ludus og justeres løbende i hele eksamensperioden. 

Elever på skolen er automatisk tilmeldt eksamener og prøver.