Fagene

Skolen tilbyder følgende fag: astronomi, billedkunst, biologi, dansk, design og arkitektur, dramatik, engelsk, filosofi, fransk, fysik, historie, idræt, informatik, innovation, italiensk, kemi, kinesisk, latin, matematik, musik, naturgeografi, oldtidskundskab, psykologi, religion, samfundsfag, spansk og tysk.

Fagene indgår i de forskellige studieretninger som obligatoriske fag og valgfag.

Se oversigten over de udbudte valgfag under menuen Valgfag

Du kan få information om fagenes indhold ved at læse de enkelte fags lærerplaner.