Gymnasie 10

Aarhus Katedralskole har gennem 10 år samarbejdet med N. Kochs Skole om deres tiendeklasser kaldet GYMNASIE 10.  Vi modtager elever, der har valgt at blive undervist hos os i tre uger for at få et indtryk af, om STX er den ungdomsuddannelse, de skal vælge.

Målet med samarbejdet er således ikke at overbevise eleverne om, at de skal vælge STX - endsige Katedralskolen, men blot at give dem et indtryk af, hvad STX er.  Vi underviser  dem, som vi underviser vore egne førsteårselever.Vi forventer også stort set det samme af dem; vel vidende, at en del nok ikke vil vælge STX:  nysgerrighed , åbenhed og en god arbejdsindsats, både derhjemme og i timerne på skolen. 

Eleverne undervises i en række af gymnasiets fag:  dansk, engelsk, matematik, fysik, historie, almen sprogforståelse. De vil desuden blive nærmere introduceret til STX ved en studievejleder og få mulighed for at tale med førsteårselever.Efter endt undervisning vurderer Katedralskolens lærere den enkelte elev faglige kompetencer og indsats, herunder studieparathed i forhold til en STX-uddannelse. Eleverne får udleveret studiekort, kan benytte sig af skolens faciliteter og deltage i skolens arrangementer på lige fod med vore egne. 

 

Undervisning i centrum

Aarhus Katedralskole har samlet en række spændende undervisningstilbud, og vi vil gerne invitere elever på vores kontaktskoler og deres lærere indenfor, så de kan få en fornemmelse af, hvad vi arbejder med på Katten og hvordan. 

Vores dygtige undervisere præsenterer gymnasiets faglighed og skolens særlige miljø, og eleverne får både en god oplevelse og et udbytte med hjem, som de kan bruge i det videre arbejde. Og ikke mindst får lærerne samtidig mulighed for at udveksle erfaring og viden og etablere samarbejde.  

Viften af tilbud er bredt sammensat, så vi kan vise, hvad vi står for – og der burde være noget for enhver smag. Se det samlede tilbud her.

Alle lektioner er særligt tilrettelagt for elever i 8. og 9. Klasse, og et besøg vil typisk vare 3-4 timer.


TILMELDING

Den ansvarlige lærer eller skolelederen tilmelder en klasse ved at kontakte uddannelsesleder Anders Ølsgaard på tlf. 89 12 34 00 eller pr. mail al@akat.dk med angivelse af: 

· Skolens navn:   

· Ansvarlig kontaktperson: 

· Undervisingstilbud: (ønsket kursus)   

· Deltagere: (antal elever og klassetrin)

· Ønsket tidspunkt: (dato og foretrukket tidspunkt). 

Bemærk frist for tilmelding: 8 uger før ønsket dato.