Matematik A + Fysik B + Kemi B: Bred indgang til naturvidenskaben

Denne studieretning giver en god, bred forståelse for naturvidenskab med baggrund i matematikken. I 3.g skal du vælge dit sidste A-niveau-fag, og her kan du opgradere enten kemi eller fysik. Men du kan også vælge et andet fag i skolens fagrække og få en mere sproglig eller samfundsfaglig profil. Du bliver rigtig skarp på det naturvidenskabelige område men har samtidig mulighed for at få en bred uddannelse.

Matematik
I matematik lærer du at mestre abstrakt og logisk tænkning. Du lærer at argumentere korrekt og udtrykke dig præcist. Du lærer at beskrive og behandle virkelige problemer ved hjælp af matematik, hvilket har stor anvendelse inden for naturvidenskab.

Fysik
I fysik undersøger vi – gennem teori og forsøg – sammenhænge fra naturen og hverdagens teknologi. Du lærer, hvordan man kan forklare egenskaber for universets mindste byggesten og opnår dermed kendskab til, hvordan vores verden helt grundlæggende hænger sammen

Kemi
I kemi zoomer vi helt ind på atomerne og molekylerne og får en forståelse for, hvordan forskellige stoffer fra hverdagen kan bruges som lægemidler, brændstof, konserveringsmidler, antioxidanter med mere. I laboratoriet fremstiller vi stoffer eksempelvis acetylsalicylsyre, som er det aktive stof i hovedpinepiller.

Generelt
Fysik og kemi samarbejder om en række emner. For eksempel kan vi i fysik arbejde med lys, mens vi i kemi ser på farvestoffer. Tilsammen giver det en forståelse for, hvorfor nogle stoffer er farvede og andre ikke er. Du vil blandt andet komme til at arbejde med bæredygtighed og grøn teknologi, som for eksempel solceller. På studieretningen samarbejder vi eksempelvis med afdelingen for strålebehandling på Aarhus Universitetshospital, med forskellige institutter på Aarhus Universitet og vores nabo Ingeniørhøjskolen. Og vi besøger virksomheder i området som Dupont, Aarhus Olie, AVK Gummi. Naturvidenskaben bliver perspektiveret på studieturen i 2.g, der oftest går til et land i Europa.