Engelsk A + Spansk A + TyskF B: Kommunikation i en globaliseret verden

Tre store sprog giver mulighed for kulturel indsigt i et bredt udsnit af verden. Tyskland er vores største handelspartner, og engelsk og spansk tales tilsammen af langt over en milliard mennesker. Denne studieretning giver dig en masse fordele, hvis du ønsker at studere videre inden for det humanistiske område. At arbejde med sprog er ikke kun at bøje verber og lære remser med præpositioner udenad. Du lærer også sproget ved at arbejde med litteratur, film, billedkunst og musik. Der indgår således kulturelle, historiske og samfundsmæssige aspekter, der vil gøre dig bedre rustet til at begå dig i en globaliseret verden.

Engelsk
Engelsk er et globalt kommunikationssprog. At beherske det på et højt niveau bliver en større og større nødvendighed både på videregående uddannelser og i erhvervslivet. Gennem arbejdet med forskellige typer af tekster; skønlitteratur, sagprosa og medietekster, får du adgang til og viden om sproglige, samfundsmæssige, historiske, politiske og kulturelle forhold i den engelsksprogede verden.

Spansk
Du lærer et nyt, vigtigt sprog. Spansk er verdens 2. største modersmål og giver adgang til en mangfoldig verden. De lande, der har spansk som hovedsprog, er mange og vidt forskellige. Så gennem spanskundervisningen lærer du om en lang række forskellige landes kultur, historie og samfund i Europa og i Syd- og Mellemamerika.

Tysk
Tyskland og sproget tysk er rigtig væsentligt i europæisk kultur og politik. Tyskland er desuden vores naboland og har gennem tiden påvirket vores sprog og vores identitet. Vores litteratur og arkitektur er for eksempel stærkt påvirket af tyske strømninger. Men påvirkningen går begge veje, og Tyskland er blandt andet vores største handelspartner.

Generelt
Denne studieretning er et stærkt valg, hvis du drømmer om at studere videre inden for det humanistiske eller samfundsvidenskabelige område. Studierejsen i 2.g kan være et sprogskoleophold i Spanien, for eksempel i Salamanca eller Sevilla. Du vil bo hos en spansk familie og komme til at opleve, hvordan en spansk hverdag ser ud. Turen kan også gå til Storbritannien eller til en storby i Tyskland.