Valgfag

Nedenfor er vist en oversigt over skolens tilbud af valgfag til de enkelte årgange.

 

Årgang 2017   2018   2019
Niveau C B A   C B A   C B A
Fag                       
Astronomi x       x       x    
Billedkunst x x     x x     x x  
Biologi x x x   x x x   x x x
Design og Arkitektur x x     x x     x x  
Dramatik x       x       x    
Engelsk     x       x       x
Filosofi x x     x x     x x  
Fransk F     x       x       x
Fysik   x x     x x     x x
Idræt  

x

      x       x

 

Informatik x x     x x     x x  
Innovation x     x x     x x  
Kemi x x   x x   x x x
Latin x  x     x  x     x x  
Matematik   x x     x x       x
Musik x     x     x x  
Naturgeografi x x     x x     x x  
Religion   x       x       x  
Psykologi x x     x x     x x  
Samfundsfag   x x     x x     x x
Tysk F     x       x       x

                                                                                   

 x angiver om faget tilbydes