IT support

Skolen anvender Ludus som studieadministrativt system. I Ludus skema ses dagligt skema, fraværsopgørelse, opgaver, individuel eksamensplan mm. Ved skolestart introduceres til Ludus.

Office 365 anvendes til kommunikation, som didaktisk platform mm. Skolen kommunikerer med den enkelte elev i Outlook samt Teams. Ved skolestart introduceres til relevante Office 365 apps. Alle skolens elever har gratis licens til Office 365 de 3 år på skolen.

I forbindelse med skriftlige eksamener anvendes Netprøver.dk.

Adgangskoder:

Unilogin brugernavn anvendes som brugernavn i alle skolens systemer, ved skolestart tildeles nyt password. Unilogin password skal derefter ændres på mit.uni-login.dk.