Læsevejledning

Læsevejlederen tilbyder vejledning og undervisning af elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Det kan dreje sig om almindelige problemer med læsehastighed og -forståelse eller stavning og skriftlig formulering. Og det kan dreje sig om mere specifikke vanskeligheder som ordblindhed.

Vejledning

Læs meget mere om vejledning her på skolen.

Se her
21