Fraværstal

Aarhus Katedralskole arbejder løbende med at reducere elevfravær. Vi måler hver måned på henholdsvis fysisk fravær og skriftligt fravær. 

Fraværsprocenten nedenfor viser skoleårets samlede fravær. Tallet for det fysiske fravær inkluderer fravær, hvor elever har været fraværende til diverse skoleaktiviteter, f.eks. sportsstævner, talentaktiviteter, og andre arrangementer som studiepraktik, session osv. Hertil kommer, at perioder, hvor eleverne arbejder hjemme med opgaver, f.eks. den større skriftlige opgave, ikke figurerer som afholdt undervisningstid. 

Der har i løbet af de seneste år vist sig en tendens til, at fraværet for flertallet af eleverne er faldende, mens antallet af elever med høje fraværstal, f. eks. på grund af længerevarende sygdomsforløb, er stigende.