Studietid og fuldførelsesprocent

Gennemsnitlig studietid i måneder for fuldførte og fuldførelsesprocent for Aarhus Katedralskoles elever.

Se oversigt her