Historien

Aarhus Katedralskole danner ramme om mange hundrede års historie, og skolen anses af mange som en af Aarhus midtbys mest prominente institutioner. Vores skole har altid ligget placeret samme sted, og var oprindeligt kaldet Aarhus Latinskole.

Helt sikre holdepunkter for hvornår Latinskolen i Aarhus er grundlagt, har vi ikke. Det synes dog rimeligt at antage, at Katedralskolens oprindelse er tæt knyttet til beslutningen om at bygge den Domkirke, vi kender og har som nabo i dag. Det starter altså i det Herrens år 1195 - og skole og kirke er fortsat nære og hinanden venligt stemte naboer.

Århus Katedralskole består af en række forskellige bygninger, hvis opførelsesår spænder over mange hundrede år. Bygningerne er sammenbyggede på hver side af en indre skolegård, og forbindes mod syd af en høj mur, og på tværs af skolegården af en overdækning.
Skolens forskelligartede bygninger repræsenterer således en længere række arkitektoniske, miljømæssige og kulturhistoriske værdier, der er kendetegnende for skolens tomfangssrige historie og betydning for Aarhus som uddannelsesstad. 

Aarhus Katedralskoles motto er: 'nil non mortale tenemus pectoris exceptis ingeniique bonis" (lat.), hvilket oversat har betydningen: "vi ejer intet udødeligt undtagen hjertets og åndens goder".

Læs mere om skolens historie, ansatte siden Middelalderen m.m. i menuen til venstre.