Huebegivenhed

Mandag d. 22 og tirsdag d. 23. afholdes en særlig huebegivehed med forældre/pårørende. Eleverne kan finde præcist tidspunkt og lokale for deres huebegivenhed i Ludus. 

Med udlevering af de sidste endelige karakterer er den enkelte elev student, og må traditionen tro tage huen på.

Vi har valgt at lave en huebegivenhed i den sidste uge, netop af hensyn til traditionen med at studenterne springer ud i den sidste uge. Vi har organiseret det således, at der for den enkelte klasse er en tidsplan, hvor eleverne en for en møder deres lærere i et lokale. Her giver lærerne karakterne til eleven i en kuvert, der formelt tilkendegiver, at studentereksamen er i hus. Elevens familie og venner venter i skolegården og sætter huen på den nye student.

Hver elev må tage 5-6 pårørende med til huebegivenheden.

Hver familie kan opholde sig 20-25 minutter i skolegården.