akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

AKV

  • Du er her: 
  • AKV / 
  • Aktiviteter

KONTRAST

AARHUS
KATEDRALSKOLES
VENNER 

udfordrer elevernes fantasi og kreativitet, og der er penge og berømmelse at vinde

 

BILLEDKONKURRENCEN 
KONTRAST er temaet for dit billede.  Lav et billede, der gengiver en kontrast, som du synes er interessant og oplagt til visualisering. Billedet kan være realistisk / figurativt eller af mere abstrakt og antydet karakter.  Billedet skal forsynes med en titel. Der ønskes en kort redegørelse på max. ½ side for ideen bag værket, der afleveres sammen med billedet. Der er frit valg mht. valg af teknik og materialer, så længe dit arbejde er et to-dimensionelt billede på flade.  
Evt. nærmere oplysninger hos Anne Kjær.

TEKSTKONKURRENCEN
Skriv et essay, en novelle eller et digt om en KONTRAST, som du synes er interessant og relevant i et aktuelt perspektiv. Vær opmærksom på, at en kontrast mellem noget og/eller nogen skal være tekstens tematik. Temaet kan forstås konkret eller overført i et bredere perspektiv; det kan fortælle om noget, der kan opfattes med sanserne og/eller med følelserne.
Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at teksten fremstår levende og anskuelig og tematisk har en kontrast – kontrasten som omdrejningspunkt.
Teksten bør ikke være på mere end højst 1200 ord, digtet væsentligt kortere.

AFLEVERINGSFRIST: MANDAG 9. APRIL 2018
Billederne afleveres på kontoret og værkerne udstilles på skolen i maj-juni.      Tekstbidrag sendes til kl@akat.dk og ak@akat.dk 

BEDØMMELSE
En jury bestående af Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse suppleret med to faglærere vil vælge vinderne, som får overrakt præmien ved dimissionen.
Der udnævnes 3 vindere i begge konkurrencer.
1. præmie kr. 1000 • 2. præmie kr. 500 • 3. præmie kr. 300.                     
Vinderhistorien og vinderbilledet vil blive trykt i Arosia, skolens årsskrift. 

komma

Der udnævnes
3 vindere i begge konkurrencer
 
1. præmie kr. 1000
2. præmie kr. 500
3. præmie kr. 300 

Vinderhistorien og vinderbilledet vil blive trykt i Arosia i skolens årsskrift.
 
Afleveringsfrist: 9. april 2018.