akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Fakta

  • Du er her: 
  • Fakta / 
  • Optagelse

Optagelse

OPTAGELSESKRAV

Du kan læse om reglerne for Adgang og optagelse her

 

FORDELINGSREGLER forår 2018

Se regler for fordeling af ansøgere til stx i fordelingsudvalg ØST, Region Midt
optagelse foråret 2018   her

________________________________ 


OPTAGELSESPRØVE 2018
Dato foreligger ikke pt.

Se information om optagelsesprøven her


Fordeling

komma

FORDELINGSUDVALG

Fordelingsudvalget træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagne ansøgere til den treårige uddannelse til stx.

 

FORDELINGSREGLER forår 2018

Se regler for fordeling af ansøgere til stx i fordelingsudvalg ØST, Region Midt optagelse foråret 2018   her

 

KLAGE

Fordelingsudvalget skal på begæring fra en elev/kursist eller forældremyndighedens indehaver genoptage behandlingen af ansøgningen, hvis ansøgeren ikke er tilfreds med den institution, ansøgeren er blevet optaget på. Fordelingsudvalget er dog ikke forpligtet til at genoptage sagen mere end én gang.

Anmodningen om genoptagelse skal være fordelingsudvalget i hænde senest to uger efter, at fordelingsudvalgte har meddelt ansøgeren sin afgørelse om fordeling.