akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

International

Udveksling

Hvert forår tilbyder vi en 1g-klasse med tysk at komme til Menden for at bo hos jævnaldrende gymnasieelever i en tysk familie og følge nogle timer i gymnasiet dér, og hvor de samtidig oplever et varieret program. Nogle uger senere kommer de tyske elever til os til et tilsvarende righoldigt program. Det er en meget overkommelig udvekslingsrejse rent økonomisk, da der kun er tale om rejseudgifter (svarende til en togbillet til København!).
Det gensidige udbytte er både fagligt, socialt og personligt, man kunne driste sig til at tale om en lille dannelsesrejse. I en globaliseret verden med stor engelsk-amerikansk prægning ser vi kendskabet til et nabolands sprog og kultur som en oplagt nødvendighed. Vores elever vil i kontakten få et stort tysksprogligt udbytte, og samtidig vil de få et godt kendskab til tyske familie-, skole- og samfundsforhold. Tilsvarende vil Menden-eleverne få oplevelser i Danmark, der rykker.
Ofte opstår der venskaber, som rækker langt ud over skolen.     
 

Menden

komma

Vores tyske udvekslingspartner, Heilig-Geist-Gymnasium, ligger i Sauerland i nærheden af Dortmund. Vi har haft denne udvekslingsrejse som en fast integreret del af tyskundervisningen i mange år. Det er en oplevelsesrig tradition, som mange både danske og tyske elever har haft rigtig meget glæde og fornøjelse af.

Se: https://www.hgg-menden.de