akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Nyheder


09.05.2017

Bæredygtighedsworkshop med ekspertrådgivning

I november vandt Katedralskolen Spireprisen. Præmien var en workshop med Go Green with Aarhus og WorldPerfect, hvor der blev tænkt i nye bæredygtige initiativer.


Den 9. marts afholdt skolen en workshop om affald og ressourcer for skolens bæredygtighedsudvalg. For afviklingen af dagen stod repræsentanter for Aarhus Kommunes GoGreen-sekretariat, World Perfect samt COWI.

Katedralskolen blev i november sidste år tildelt ’Spireprisen’ med begrundelsen ”Aarhus Katedralskole har i en årrække at have ført den grønne dagsorden på skoleskemaet og giver derved eleverne et grønt fundament til at bidrage til at løse fremtidens klimaudfordringer”.  Spireprisen bestod i konsulentbistand til afholdelse af denne workshop.

Baggrunden for initiativet var Aarhus Kommunes politik vedr. affaldshåndtering. Det blev også skolens håndtering af affald, der kom i fokus, men også andre tiltag såsom en tøjbyttebazar var blandt de forslag, der vandt tilslutning efter ideudviklingsfasen blandt de deltagende elever.

Eleverne konkluderede, at ”bæredygtighed oven på mødet var blevet et meget mere vedkommende problem, som de gerne ville engagere sig mere i”. Der var bred opfattelse af, at det havde været en meget udbytterig dag, hvor der blev givet kvalificerede råd og løfter om fremtidigt samarbejde.