akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Nyheder


23.08.2017

Besøg i Dome of Visions

2.c og 2.s til samtalesalon om FN’S bæredygtighedsmål


Dome of Visions på Aarhus Havn udgjorde onsdag d. 23. august rammen for 2.c og 2.s’ deltagelse i en samtalesalon/workshop om FN’s bæredygtighedsmål arrangeret af ’Vedvarende Energis Grønne Piloter’ og ’Samtalesaloner i Aarhus’.

Målet var at bringe nogle af FN’s verdensmål på et mere borgernært plan og få eleverne til at tænke over og få ideer omkring, hvordan man selv kan handle mere bæredygtigt. Et emne, der behandles som optakt til de to klassers naturvidenskabelige- og innovationsforløb.

I workshoppen, der var formet som et idégenereringværksted, skulle eleverne trinvis nå frem til forslag om en mere bæredygtig adfærd i henholdsvis hjemmet, på skolen og i byen.

Forslagene kredsede bl.a. om initiativer, der skulle få Katedralskolens elever til at slutte op om en mere bæredygtig adfærd i form af ’miljøvenlige gerninger’ såsom cykling til skole, sortering af skrald, kødfri dag og genbrug af papir i klasselokalerne.