akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Undervisning

Talentarbejde

Aarhus Katedralskole arbejder målrettet på, at tilbyde alle vores elever spændende tilbud uden for selve undervisningen. Dette gælder alle elever - også dem der ønsker nogle ekstra faglige udfordringer. 

Skolen tilbyder derfor en lang række forskellige talentprojekter. I den forbindelse samarbejder skolen med forskellige institutioner for at sikre, at alle Katedralskolens talenter får mulighed for at arbejde med netop det, der interesserer dem allermest. 

Nedenfor er en oversigt over en række af de talentarbejder som skoles elever arbejder med:

ATU
Hvert år sender Aarhus Katedralskole et antal elever til et to-årig forløb på Akademiet for talentfulde unge (ATU). Akademiet er et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i region Midtjylland.  Formålet med Akademiet er at give talentfulde unge mulighed for at prøve kræfter med en række forskellige akademiske udfordringer og udvikle deres faglige og studiemæssige kompetencer. Samtidig får eleverne en stor kontaktflade med andre ekstra talentfulde unge.

Science OL
Skolen deltager ved den årlige konkurrence: Science Olympiaden. Konkurrencen er en international konkurrence, hvor tre elever på et hold laver eksperimenter i biologi, kemi og fysik. Eksperimenterne er anderledes og mere udfordrende end de eksperimenter eleverne typisk møder i undervisningen. Konkurrencen er kun for 1.g elever og skolen må stille med ét hold af 3 elever.

Inden udvælgelsen af de tre elever afholdes der en studiekreds, som alle 1.g elever er velkomne til. I studiekredsen vil eleverne få mulighed for at afprøve nogle af konkurrencens tidligere eksperimenter. Samtidig er studiekredsen en god mulighed for at møde andre 1.g'ere som også er vilde med naturvidenskab.

Forskerspirer
Til vores elever i 2.g tilbyder vi deltagelse i Projekt Forskerspirer.

Eleverne kan vælge at arbejde inden for et af områderne:
Humanisme, Naturvidenskab, Samfundsfag eller Bio/sundhed

Som forskerspire får man mulighed for at arbejde i dybden med et projekt, der virkelig har ens interesse og for at udvikle et netværk til andre dygtige og forskningsinteresserede elever.

Som forskerspire kommer eleverne bl.a. på workshops og arbejdsweekend, hvor der arbejdes på det personlige projekt. Samtidig giver workshopsene masser af faglig input, som kan være til stor nytte både i den daglige undervisning og i særdeleshed i forbindelse med AT og SRP. 

Se mere på forskerspirer.ku.dk

Georg Mohr konkurrencen
Alle 2. og 3. g klasser med matematik på A-niveau deltager i 1. runde af den spændende Georg Mohr matematikkonkurrence.

Formålet med Georg Mohr-konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre alle med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det eleverne møder i den daglige undervisning.

Se mere om konkurrencen på  georgmohr.dk, hvor også en række af de gamle konkurrenceopgaver ligger.

Fysik OL
Fysikolympiaden er en stor dansk og international konkurrence for gymnasieelever i løsning af fysikopgaver. Katedralskolens elever med Fysik A deltager traditionen tro i denne konkurrence og for dem der er interesserede holder skolen en særlig studiekreds, hvor det er muligt at træne og hygge sig med at løse de lidt specielle opgaver som kommer til Fysik-OL konkurrencen.
Se nærmere om konkurrencen på  fysikolympiade

Kemi OL 
På Aarhus Katedralskole er der tradition for at alle elever med kemi på A niveau i 3. g deltager i 1. runde af Kemiolympiaden.  Derudover er alle med interesse i kemi selvfølgelig mere end velkomne til at deltage. De elever, der klarer sig godt i første runde og som har interesse i at gå videre, har mulighed for indsende deres besvarelse til bedømmelse for, gennem en række yderligere udtagelsesrunder, måske til sidst at stå som én de fire elever, der skal repræsentere Danmark ved den årlige internationale kemiolympiade (IChO). Her vil der være rig mulighed for at møde en masse kemi-interesserede unge mennesker fra hele verdenen.
Se mere om konkurrencen kemiolympiade.dk

Biologiolympiade
Den Internationale Biologiolympiade (IBO) er en konkurrence mellem unge biologiinteresserede elever fra hele verden. Danmark kan sende fire elever, som findes ved den Danske Biologiolympiade. Den første udvælgelse af disse fire elever sker ved en teoretisk prøve på de enkelte skoler. Herfra går 30 elever videre til semifinalen, som både består af en teoretisk og en praktisk del. 15 elever går videre til finalen, hvor udvælgelsen af Danmarks fire repræsentanter til den internationale konkurrence finder sted. .

På Aarhus Katedralskole deltager alle 3.g elever med biologi på A-niveau og udvalgte 3.g klasser med biologi på B-niveau i den første konkurrencedel, som finder sted på skolen.

Læs mere ibo2015.dk

Unge forskere
Hvert år afholdes der på landsplan en talentkonkurrence for børn og unge med særlig interesse for naturvidenskab og teknik. Unge Forskere afvikles gennem 5 regionale semifinaler og finalen, som afholdes i april måned. På Aarhus Katedralskole opfordrer vi alle 3.g elever fra de naturvidenskabelige studieretninger til at deltage. Mange 3.g elever har i deres SRP-opgave arbejdet med et naturvidenskabeligt emne, som med yderligere ideudvikling vil være særdeles velegnede til at deltage i Unge Forsker konkurrencen. 

Læs mere danishsciencefactory.dk/unge-forskere

Masterclass i sprogfag

På Aarhus Katedralskole deltager hvert år en række elever i Masterclass, der tilbydes til elever, som er særligt dygtige til et fremmedsprog. Masterclass er en del af skolens talentpleje, og for at imødekomme eleverne og deres kompetencer bedst muligt, tilbyder vi Masterclass i både tysk, fransk og spansk. Forløbet foregår sideløbende med elevernes undervisning, hvor de lærer at anvende deres analytiske og mere praktisk anlagte kompetencer inden for sprogfaget. 

I takt med talentplejen inden for sprogfagene, sender vi hvert år to elever på sprogcamp i Hjørring, som er for sprogtalenter over hele landet. Aalborg Universitet står for campen, og eleverne bruger en weekend på at udvikle deres talent. Her vil de skulle deltage i en række workshops og aktiviteter sammen med de andre elever. 

Læs mere her: 

http://https://www.sprogcamp.aau.dk/

komma